باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس های حضوری


برای ورود به کلاس های آنلاین اینجا را کلیک کنید
شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 2زهرا هداوندشنبه و سه شنبه 16 تا 17:30128بانوان2,300,0001400/4/12
اکباتان
آسانا 2شهره خراسانیشنبه و دوشنبه17:30تا19118بانوان2,300,0001400/4/12
اکباتان
آسانا 3ثریا افشاریشنبه و پنجشنبه 9 تا 11128بانوان2,850,0001400/4/12
اکباتان
آسانا 3ثریا افشاریشنبه و چهارشنبه 16 تا 18128بانوان2,850,0001400/4/12
اکباتان
آسانا 4ثریا افشاریشنبه و چهارشنبه 18تا 20128بانوان2,850,0001400/4/12
اکباتان
آسانا 5زهرا هداوندشنبه 18 تا 20128بانوان2,850,0001400/4/12
اکباتان
آسانا پایهزهرا اکبریشنبه و سه شنبه 9 تا 10:30128بانوان2,300,0001400/4/12
اکباتان
آسانا پایهشهره خراسانیشنبه و دوشنبه 15:30_17128بانوان2,300,0001400/4/12
اکباتان
آسانا 3سوسن جدیدیدوشنبه و چهارشنبه 9 تا 11128بانوان2,850,0001400/4/14
اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
TRX یوگاثریا افشارییکشنبه 9-10:3078بانوان2,850,0001400/4/13
اکباتان
آسانا 3عارفه رحیمییکشنبه و سه شنبه 17:30تا 19:30128بانوان2,850,0001400/4/13
اکباتان
آسانا 4مریم فکورییکشنبه و سه شنبه 9تا 11128بانوان2,850,0001400/4/13
اکباتان
آسانا پیشرفتهمهناز محمدنورییکشنبه و چهارشنبه 17:30تا19:30128بانوان2,850,0001400/4/13
اکباتان
آسانا 2سینا صمیمییکشنبه 17:45-19:15118آقایان2,300,0001400/4/20
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3سینا صمیمیدوشنبه 19:30-21:30128آقایان2,300,0001400/4/14
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوریدوشنبه 17-18:30118بانوان2,850,0001400/4/14
اکباتان
آسانا 2زهرا اکبریدوشنبه و چهارشنبه 15:30 تا 17128بانوان2,300,0001400/4/14
اکباتان
آسانا 5نفیسه دارآفریندوشنبه و چهارشنبه 11:15 تا 13:15128بانوان2,850,0001400/4/14
اکباتان
آسانا پیشرفتهنفیسه دارآفریندوشنبه و چهارشنبه 9 تا 11128بانوان2,850,0001400/4/14
اکباتان
آسانا ابزارسوسن جدیدیدوشنبه و چهارشنبه 11:30 تا 13:00128بانوان2,850,0001400/4/14
اکباتان
آسانا پایهزهرا اکبریدوشنبه 17:30 تا 19128بانوان2,300,0001400/4/14
اکباتان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهزهرا هداوندسه شنبه 18 تا 19:30128بانوان2,300,0001400/4/15
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 5زهرا اکبریچهارشنبه 17:30-19:30128بانوان2,850,0001400/4/16
اکباتان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
سویینگ یوگامهناز محمدنوریپنجشنبه 11-12:3088بانوان2,300,0001400/4/17
اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید