باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 3ثریا افشاری10:30 - 8:30177بانوان1,100,0001397/5/13کرج
آسانا 3مهناز محمدنوری19:30 - 17:30187بانوان1,100,0001397/5/13کرج
آسانا 4ثریا افشاری17:00 - 15:00207بانوان1,100,0001397/5/13کرج
آسانا 5مهناز محمدنوری13:00 - 11:00207بانوان1,100,0001397/5/13کرج
آسانا 5بابک سجادی22:00 - 20:00167آقایان1,100,0001397/5/13کرج
پایه19:00 - 17:3027بانوان1,100,0001397/5/13اکباتان
آسانا ابزار 3شیوا داوودی13:00 - 11:00137بانوان1,400,0001397/5/13اکباتان
آسانا 2نفیسه دارآفرین18:30 - 17:00187بانوان1,100,0001397/5/13اکباتان
آسانا 3رضا بیگی21:30 - 19:30137آقایان1,400,0001397/5/13اکباتان
آسانا 5پدرام نظری22:00 - 20:00137آقایان1,400,0001397/5/13اکباتان
آسانا 4شیوا داوودی19:00 - 17:00187بانوان1,400,0001397/5/13اکباتان
آسانا 4جمشید پورعبدالله22:00 - 20:00187آقایان1,400,0001397/5/13اکباتان
پایه10:30 - 9:00127بانوان1,100,0001397/5/13ستارخان
آسانا 5سوسن جدیدی19:30 - 17:30117بانوان1,400,0001397/5/13ستارخان
ابزار 1سوسن جدیدی13:00 - 11:00177بانوان1,400,0001397/5/13ستارخان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه17:00 - 15:30167بانوان1,000,0001397/5/14کرج
آسانا 4سوسن جدیدی13:00 - 11:00197بانوان1,100,0001397/5/14کرج
آسانا 5شیوا داوودی19:30 - 17:30147بانوان1,100,0001397/5/14کرج
آسانا ابزار 2شیوا داوودی10:30 - 8:30197بانوان1,100,0001397/5/14کرج
آسانا 4جمشید پورعبدالله22:00 - 20:00187آقایان1,100,0001397/5/14کرج
پایه10:30 - 9:00167بانوان1,100,0001397/5/14اکباتان
آسانا 3نفیسه دارآفرین16:30 - 14:3077بانوان1,400,0001397/5/14اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری19:30 - 17:30127بانوان1,400,0001397/5/14اکباتان
آسانا 2مهدخت پریشان زاده19:00 - 17:30107بانوان1,100,0001397/5/14اکباتان
آسانا 3پدرام نظری22:00 - 20:00167آقایان1,400,0001397/5/14اکباتان
آسانا 2محمدحسین چخماقی21:30 - 20:00217آقایان1,100,0001397/5/14اکباتان
آسانا 4زهرا اکبری17:00 - 15:00187بانوان1,400,0001397/5/14اکباتان
آسانا 4شهره خراسانی19:30 - 17:30177بانوان1,400,0001397/5/14اکباتان
آسانا 5نفیسه دارآفرین11:30 - 9:30187بانوان1,400,0001397/5/14اکباتان
ابزار 3مهدخت پریشان زاده13:00 - 11:00147بانوان1,400,0001397/5/14ستارخان
پایه19:30 - 18:0007بانوان1,100,0001397/5/14ستارخان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه11:30 - 10:00137بانوان1,000,0001397/5/15کرج
آسانا پیشرفتهمهدخت پریشان زاده19:30 - 17:00187بانوان1,200,0001397/5/15کرج
آسانا پیشرفتهسینا صمیمی22:30 - 20:00177آقایان1,200,0001397/5/15کرج
پایه16:00 - 14:30247بانوان1,100,0001397/5/15اکباتان
آسانا پیشرفتهمهناز محمدنوری11:30 - 9:00197بانوان1,700,0001397/5/15اکباتان
آسانا 4نفیسه دارآفرین19:00 - 17:00157بانوان1,400,0001397/5/15اکباتان
آسانا 3شهره خراسانی19:00 - 17:00127بانوان1,400,0001397/5/15اکباتان
کودکانشهره خراسانی17:00 - 15:00117مختلط1,100,0001397/5/15اکباتان
آسانا 2پدرام نظری21:00 - 19:30187آقایان1,100,0001397/5/15اکباتان
آسانا پیشرفتهزهرا اکبری20:00 - 17:30177بانوان1,700,0001397/5/15اکباتان
آسانا 2هلن همایون روز10:30 - 9:00237بانوان1,100,0001397/5/15اکباتان
آسانا 3ثریا افشاری17:00 - 15:00217بانوان1,400,0001397/5/15اکباتان
آسانا 4زهرا اکبری13:30 - 11:30197بانوان1,400,0001397/5/15اکباتان
آسانا 5مهدی افرادی21:30 - 19:30197آقایان1,400,0001397/5/15اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوری19:30 - 17:3097بانوان1,400,0001397/5/15ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2سوسن جدیدی13:00 - 11:30207بانوان1,000,0001397/5/16کرج
آسانا 5مهدخت پریشان زاده19:30 - 17:30127بانوان1,100,0001397/5/16کرج
آسانا پیشرفتهمهدخت پریشان زاده11:00 - 8:30167بانوان1,200,0001397/5/16کرج
آسانا 2بابک سجادی21:30 - 20:00187آقایان1,000,0001397/5/16کرج
پایه21:00 - 19:3067آقایان1,100,0001397/5/16اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری10:30 - 9:00187بانوان1,100,0001397/5/16اکباتان
آسانا 5شیوا داوودی11:00 - 9:00197بانوان1,400,0001397/5/16اکباتان
آسانا ابزار 1 و 2شیوا داوودی13:30 - 11:30147بانوان1,400,0001397/5/16اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری16:30 - 14:30217بانوان1,400,0001397/5/16اکباتان
آسانا پیشرفتهزهرا اکبری19:45 - 17:1597بانوان1,700,0001397/5/16اکباتان
آسانا 2ثریا افشاری19:00 - 17:30187بانوان1,100,0001397/5/16اکباتان
آسانا 3هلن همایون روز11:00 - 9:00227بانوان1,400,0001397/5/16اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوری19:00 - 17:00197بانوان1,400,0001397/5/16اکباتان
آسانا 3فراز ذوالنوری22:00 - 20:00197آقایان1,400,0001397/5/16اکباتان
پایه16:30 - 15:00187بانوان1,100,0001397/5/16ستارخان
پایه19:00 - 17:30117بانوان1,100,0001397/5/16ستارخان
آسانا 2ثریا افشاری10:00 - 11:3087بانوان1,100,0001397/5/16ستارخان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
تغذیه و پاکسازیسینا صمیمی19:00 - 16:30115مختلط1,700,0001397/4/27اکباتان
پایه21:30 - 20:00197آقایان1,000,0001397/5/17کرج
آسانا 2نفیسه دارآفرین19:00 - 17:3097بانوان1,000,0001397/5/17کرج
آسانا ابزار 1هلن همایون روز17:00 - 15:00167بانوان1,100,0001397/5/17کرج
آسانا 3ثریا افشاری11:00 - 9:00197بانوان1,400,0001397/5/17اکباتان
آسانا 2زهرا اکبری16:00 - 14:30207بانوان1,100,0001397/5/17اکباتان
آسانا پیشرفتهسینا صمیمی22:30 - 20:00177آقایان1,700,0001397/5/17اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری16:30 - 15:00257بانوان1,100,0001397/5/17اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوری11:00 - 9:00167بانوان1,400,0001397/5/17اکباتان
آسانا 4زهرا اکبری19:00 - 17:00147بانوان1,400,0001397/5/17اکباتان
پایه21:30 - 20:00137آقایان1,100,0001397/5/17ستارخان
آسانا 3زهرا صفایی مهر19:30 - 17:30167بانوان1,400,0001397/5/17ستارخان
ابزار 2مهدخت پریشان زاده13:00 - 11:00187بانوان1,400,0001397/5/17ستارخان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 4شهره خراسانی19:00 - 17:00217بانوان1,100,0001397/5/18کرج
آسانا 5نفیسه دارآفرین10:00 - 8:00127بانوان1,100,0001397/5/18کرج
آسانا ابزار 3مهدخت پریشان زاده12:30 - 10:30197بانوان1,100,0001397/5/18کرج
آسانا 4سینا صمیمی21:30 - 19:30177آقایان1,100,0001397/5/18کرج
یوگای کودکانشهره خراسانی16:30 - 15:00157مختلط1,000,0001397/5/18کرج
آسانا 4هلن همایون روز13:00 - 11:00197بانوان1,400,0001397/5/18اکباتان
آسانا پیشرفتهثریا افشاری17:30 - 15:00227بانوان1,700,0001397/5/18اکباتان
آسانا 2ثریا افشاری11:30 - 10:00197بانوان1,100,0001397/5/18اکباتان
پایه10:30 - 9:00207بانوان1,100,0001397/5/18ستارخان
جمعه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
تغذیه و پاکسازیسینا صمیمی19:30 - 17:00195مختلط1,700,0001397/4/29کرجبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید