باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
پایه11:00-12:30228بانوان1,400,0001398/9/9
آذر-دی
کرج
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
پایه8:30-10:00228بانوان1,400,0001398/9/10
آذر-دی
کرج
پایهنامشخص17-18:30258بانوان1,600,0001398/9/10
آذر-دی
اکباتان
پایهنامشخص15-16:30258بانوان1,600,0001398/9/10
آذر-دی
ستارخان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
پایهنامشخص11:30-13258بانوان1,600,0001398/9/11
آذر-دی
اکباتان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
پایه20:00-21:30228آقایان1,400,0001398/9/12
آذر-دی
کرج
پایهنامشخص9-10:30258بانوان1,600,0001398/9/12
آذر-دی
اکباتان
پایهنامشخص20-21:30258آقایان1,600,0001398/9/12
آذر-دی
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
پایه15:30-17:00228بانوان1,400,0001398/9/13
آذر-دی
کرج
پایهنامشخص9-10:30258بانوان1,600,0001398/9/13
آذر-دی
ستارخان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
پایهنامشخص14:30-16238بانوان1,600,0001398/9/14
آذر-دی
اکباتان
پایهنامشخص11:30-13238بانوان1,600,0001398/9/14
آذر-دی
ستارخانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید