باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایه15:30-17:00218بانوان1,600,0001399/1/16
فروردین-اردیبهشت
کرج
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهنامشخص15:30-17248بانوان1,800,0001399/1/17
فروردین-اردیبهشت
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایه10:30-12:00208بانوان1,600,0001399/1/18
فروردین-اردیبهشت
کرج
آسانا پایهنامشخص15:30-17258بانوان1,800,0001399/1/18
فروردین-اردیبهشت
ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهنامشخص8:30-10258بانوان1,800,0001399/1/19
فروردین-اردیبهشت
اکباتان
آسانا پایهنامشخص19:30-21248آقایان1,800,0001399/1/19
فروردین-اردیبهشت
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایه20:00-22:00228آقایان1,600,0001399/1/20
فروردین-اردیبهشت
کرج
آسانا پایهنامشخص20-21:30248آقایان1,800,0001399/1/20
فروردین-اردیبهشت
ستارخان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهنامشخص16:30-18258بانوان1,800,0001399/1/21
فروردین-اردیبهشت
اکباتان
آسانا پایهنامشخص8:30-10258بانوان1,800,0001399/1/21
فروردین-اردیبهشت
ستارخان
آسانا پایه17:00-18:30218بانوان1,600,0001399/1/28
فروردین-اردیبهشت
کرجبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید