باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس های حضوری


برای ورود به کلاس های آنلاین اینجا را کلیک کنید
شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پیشرفتهسینا صمیمی20-22117آقایان3,600,0001400/12/7
اکباتان
آسانا پایهثریا افشاری16-17:30147بانوان3,400,0001401/6/5
اکباتان
آسانا 2زهرا هداوند16-17:30117بانوان3,400,0001401/6/5
اکباتان
آسانا 2شهره خراسانی18-19:30137بانوان3,400,0001401/6/5
اکباتان
آسانا 211-12:30177بانوان3,400,0001401/6/5
اکباتان
آسانا 3زهرا هداوند17:30-19:30207بانوان4,300,0001401/6/5
اکباتان
آسانا پیشرفتهثریا افشاری17:45-19:45207بانوان4,300,0001401/6/5
اکباتان
یوگا کودکانشهره خراسانی16-17:30207مختلط3,800,0001401/6/5
اکباتان
آسانا 5رضا بیگی20-22207آقایان4,300,0001401/6/5
اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3عارفه رحیمیعارفه17:30-19:3068بانوان3,600,0001400/12/8
اکباتان
سفر اول تاشکوهسینا صمیمی1فروردین تا 5فروردین 140134مختلط19,500,0001401/1/1
اکباتان
آسانا پایهمهدخت پریشان زاده19:30-2197بانوان3,400,0001401/6/6
اکباتان
آسانا 3مهدخت پریشان زاده17:30-19:30207بانوان4,300,0001401/6/6
اکباتان
آسانا 3مریم فکوری17:30-19:30207بانوان4,300,0001401/6/6
آسانا 3مریم فکوری11-13207بانوان4,300,0001401/6/6
اکباتان
آسانا 5مهناز محمدنوری17:30-19:30207بانوان4,300,0001401/6/6
اکباتان
آسانا پیشرفتهمهناز محمدنوری11-13207بانوان4,300,0001401/6/6
اکباتان
TRX یوگاثریا افشاری9-10:30127بانوان3,800,0001401/6/6
اکباتان
آسانا پایهجمشید پورعبدالله20-21:30167آقایان3,400,0001401/6/6
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهنفیسه دارآفرین9-10:30138بانوان3,400,0001401/6/7
اکباتان
آسانا 4زهرا صفایی مهر9-11208بانوان4,300,0001401/6/7
اکباتان
آسانا 4مهناز محمدنوری15-17208بانوان4,500,0001401/6/7
اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری17:30-19:30208بانوان4,300,0001401/6/7
اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری15:30-17:30208بانوان4,300,0001401/6/7
اکباتان
آسانا 5زهرا صفایی مهر11:30-13:30208بانوان4,300,0001401/6/7
اکباتان
آسانا 5شهره خراسانی17:30-19:30208بانوان4,300,0001401/6/7
اکباتان
آسانا پیشرفتهنفیسه دارآفریندوشنبه و چهارشنبه 9 تا 112014بانوان4,300,0001401/6/7
اکباتان
یوگا کودکانشهره خراسانی15:30-17208بانوان3,800,0001401/6/7
اکباتان
یوگا ابزارسوسن جدیدی11:30-13208بانوان4,300,0001401/6/7
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری17-18:30128بانوان3,800,0001401/6/7
اکباتان
آسانا 3مسعود خسروآبادی20-21:30208آقایان4,300,0001401/6/7
اکباتان
آسانا 4امین پرتوی19:30-21:30208آقایان4,300,0001401/6/7
اکباتان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 2مریم بهنام17:30-1967بانوان3,400,0001401/6/8
اکباتان
آسانا 2مریم بهنام19:30-21:0077بانوان3,400,0001401/6/8
اکباتان
آسانا 3مریم بهنام15:30-17:30207بانوان4,300,0001401/6/8
اکباتان
آسانا 4عارفه رحیمی17:30-19:30197بانوان4,300,0001401/6/8
اکباتان
آسانا 2بابک سجادی20-21:30177آقایان3,400,0001401/6/8
اکباتان
آسانا پایهزهرا هداوند18-19:30207بانوان4,300,0001401/6/8
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 2مهناز محمدنوری9-10:30137بانوان3,400,0001401/6/9
اکباتان
آسانا 2زهرا اکبری11:30-13:0097بانوان3,400,0001401/6/9
اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری17:30-19:0067بانوان3,400,0001401/6/9
اکباتان
آسانا 3زهرا اکبری9-11207بانوان4,300,0001401/6/9
اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوری11-13207بانوان4,300,0001401/6/9
اکباتان
آسانا 317:30-19:30207بانوان4,500,0001401/6/9
اکباتان
آسانا 4ثریا افشاری17:30-19:30207بانوان4,300,0001401/6/9
اکباتان
آسانا 5بابک سجادی19:30-21:30208بانوان4,300,0001401/6/9
اکباتان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 2زهرا هداوند15-16:3027بانوان3,400,0001401/6/10
اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوری13-15208بانوان4,300,0001401/6/10
اکباتان
آسانا 3شیرین صادقی پور13-15208بانوان4,300,0001401/6/10
اکباتان
آسانا 4شیرین صادقی پور9-11208بانوان4,300,0001401/6/10
اکباتان
یوگا ابزارعارفه رحیمی10:30-12208بانوان4,300,0001401/6/10
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری9:30-11128بانوان3,800,0001401/6/10
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری11-12:30128بانوان3,800,0001401/6/10
اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید