باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
بارداریشهره خراسانی15:30-17144بانوان1,100,0001398/2/7اکباتان
پایهنامشخص14:30-16258بانوان1,600,0001398/3/18اکباتان
پایهنامشخص20-21:30258آقایان1,600,0001398/3/18اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
یوگانیدرامهناز محمدنوری17:30-19:30124بانوان2,000,0001398/2/8کرج
پایهنامشخص9-10:30258بانوان1,600,0001398/3/19اکباتان
پایهنامشخص17:30-19258بانوان1,600,0001398/3/19اکباتان
پایهنامشخص17-18:30258آقایان1,600,0001398/3/19اکباتان
پایهنامشخص15:30-17258بانوان1,600,0001398/3/19ستارخان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
یوگانیدراسینا صمیمی17:30-19:30184آقایان2,000,0001398/2/16کرج
یوگا نیدرامهناز محمدنوری17-19224بانوان2,000,0001398/2/9اکباتان
پایهنامشخص11:30-13258بانوان1,600,0001398/3/20ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پرانایاماسینا صمیمی17:30-20105مختلط2,500,0001398/2/10اکباتان
پایهنامشخص9-10:30258بانوان1,600,0001398/3/21ستارخان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایهنامشخص11:30-13258بانوان1,600,0001398/3/22اکباتان
پایهنامشخص20-21:30258آقایان1,600,0001398/3/22ستارخان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
مراقبهسینا صمیمی10-12:30165مختلط2,200,0001398/2/5اکباتان
یوگا نیدراسینا صمیمی16-18314آقایان2,000,0001398/2/5اکباتان
جمعه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
مراقبهسینا صمیمی16-18:30165مختلط2,200,0001398/2/13کرج
پرانایاماسینا صمیمی11-13:30195مختلط2,500,0001398/2/13کرجبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید