باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
یوگانیدرامهناز محمدنوری15:30-17:30214بانوان2,000,0001398/10/7
آذر-دی
کرج
آسانا پایهنامشخص9-10:30257بانوان1,400,0001398/11/5
بهمن-اسفند
ستارخان
آسانا پایهنامشخص14:30-16257بانوان1,400,0001398/11/5
بهمن-اسفند
ستارخان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهنامشخص11:30-13257بانوان1,400,0001398/11/6
بهمن-اسفند
اکباتان
آسانا پایهنامشخص20-21:30257آقایان1,400,0001398/11/6
بهمن-اسفند
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
تمرکز و مراقبهسینا صمیمی17:00-19:30175مختلط2,500,0001398/10/2
آذر-دی
کرج
آسانا پایهنامشخص9-10:30257بانوان1,400,0001398/11/7
بهمن-اسفند
اکباتان
آسانا پایهنامشخص11:30-13257بانوان1,400,0001398/11/7
بهمن-اسفند
ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهنامشخص17-18:30257بانوان1,400,0001398/11/8
بهمن-اسفند
اکباتان
آسانا پایهنامشخص20-21:30257آقایان1,400,0001398/11/8
بهمن-اسفند
ستارخان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
یوگا نیدرامهناز محمدنوری15-17404بانوان2,200,0001398/10/11
آذر-دی
اکباتان
آسانا پایهنامشخص14:30-16257بانوان1,400,0001398/11/16
بهمن-اسفند
اکباتان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
تمرکزو مراقبهسینا صمیمی16-19305مختلط2,700,0001398/10/5
آذر-دی
اکباتان
تغذیه و پاکسازیسینا صمیمی11-13:30315مختلط2,700,0001398/10/5
آذر-دی
اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید