باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه8:30-10188بانوان980,0001397/1/18کرج
آسانا 2ثریا افشاری16:30 - 15188بانوان980,0001397/1/18کرج
آسانا 3مهناز محمدنوری13 - 11198بانوان1,100,0001397/1/18کرج
آسانا پیشرفتهمهناز محمدنوری19:30 - 17208بانوان1,200,0001397/1/18کرج
آسانا 4بابک سجادی22 - 20148آقایان1,100,0001397/1/18کرج
پایهنامشخص19.30-21218آقایان1,200,0001397/1/18اکباتان
آسانا ابزار 3شیوا داوودی11-1398بانوان1,500,0001397/1/18اکباتان
آسانا پیشرفتهزهرا اکبری15-17:30198بانوان1,800,0001397/1/18اکباتان
آسانا 2هلن همایون روز17-18.30188بانوان1,200,0001397/1/18اکباتان
آسانا 4پدرام نظری20-22118آقایان1,500,0001397/1/18اکباتان
آسانا 2جمشید پورعبدالله21:30 - 20218آقایان1,200,0001397/1/18ستارخان
آسانا 3شیوا داوودی19 - 17138بانوان1,500,0001397/1/18ستارخان
آسانا 4سوسن جدیدی19:30 - 17:30198بانوان1,500,0001397/1/18ستارخان
پایه16:30 - 15228بانوان1,200,0001397/1/18ستارخان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2سوسن جدیدی12:30 - 11238بانوان980,0001397/1/19کرج
آسانا 3شیوا داوودی17 - 15138بانوان1,100,0001397/1/19کرج
آسانا 4شیوا داوودی19:30 -17:30138بانوان1,100,0001397/1/19کرج
آسانا ابزار 2شیوا داوودی10:30 - 8:30148بانوان1,100,0001397/1/19کرج
آسانا 2جمشید پورعبدالله21:30 - 20218آقایان980,0001397/1/19کرج
پایهنامشخص14.30-16238بانوان1,200,0001397/1/19اکباتان
آسانا 3ثریا افشاری9-11208بانوان1,500,0001397/1/19اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری9-10.30188بانوان1,200,0001397/1/19اکباتان
آسانا 4سوسن جدیدی17-19158بانوان1,500,0001397/1/19اکباتان
آسانا 2پدرام نظری19.30-21198آقایان1,200,0001397/1/19اکباتان
آسانا 2زهرا اکبری16:30 - 15148بانوان1,200,0001397/1/19ستارخان
آسانا 2شهره خراسانی19 - 17:3018بانوان1,200,0001397/1/19ستارخان
آسانا 4نفیسه دارآفرین11:30 - 9:30138بانوان1,500,0001397/1/19ستارخان
آسانا 4محمدحسین چخماقی22 - 20198آقایان1,500,0001397/1/19ستارخان
آسانا 5مهدخت پریشان زاده17 - 15208بانوان1,500,0001397/1/19ستارخان
آسانا 5زهرا اکبری19:30 - 17:30198بانوان1,500,0001397/1/19ستارخان
ابزار 3مهدخت پریشان زاده13 - 11138بانوان1,500,0001397/1/19ستارخان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه14:30-16248بانوان980,0001397/1/20کرج
آسانا 5سوسن جدیدی12 - 10188بانوان1,100,0001397/1/20کرج
آسانا پیشرفتهمهدخت پریشان زاده19:30 - 17168بانوان1,200,0001397/1/20کرج
آسانا یوگای تکمیلیپیمان صمیمی22:30 - 20148آقایان1,200,0001397/1/20کرج
پایهنامشخص17:30-19258بانوان1,200,0001397/1/20اکباتان
آسانا ابزار1نامشخص14.30-16.30238بانوان1,500,0001397/1/20اکباتان
آسانا 4ثریا افشاری9-11228بانوان1,500,0001397/1/20اکباتان
آسانا پیشرفتهمهناز محمدنوری9-11.30218بانوان1,800,0001397/1/20اکباتان
آسانا 3شهره خراسانی14.30-16.30178بانوان1,500,0001397/1/20اکباتان
آسانا 2نفیسه دارآفرین17-18.30138بانوان1,200,0001397/1/20اکباتان
آسانا 4جمشید پورعبدالله19.30-21.30168آقایان1,500,0001397/1/20اکباتان
آسانا 5بابک سجادی19.30-21.30208آقایان1,500,0001397/1/20اکباتان
آسانا 3زهرا اکبری13:30 - 11:30168آقایان1,500,0001397/1/20ستارخان
آسانا 3مهدی افرادی22 - 20198آقایان1,500,0001397/1/20ستارخان
آسانا پیشرفتهمهدخت پریشان زاده11:00 - 8:30208بانوان1,800,0001397/1/20ستارخان
آسانا پیشرفتهمهناز محمدنوری19:30 - 17238بانوان1,800,0001397/1/20ستارخان
آسانا پیشرفتهزهرا اکبری20 - 17:30168بانوان1,800,0001397/1/20ستارخان
پایه16:30 - 15208بانوان1,200,0001397/1/20ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 3مهدخت پریشان زاده19:30 - 17:30188بانوان1,100,0001397/1/21کرج
آسانا 4مهدخت پریشان زاده17 - 15218بانوان1,100,0001397/1/21کرج
آسانا پیشرفتهمهدخت پریشان زاده10:30 - 8208بانوان1,200,0001397/1/21کرج
آسانا 5بابک سجادی22 - 20228آقایان1,100,0001397/1/21کرج
پایهنامشخص17-18.30228بانوان1,200,0001397/1/21اکباتان
آسانا 5شیوا داوودی9-11208بانوان1,500,0001397/1/21اکباتان
آسانا 4ثریا افشاری11.30-13.30238بانوان1,500,0001397/1/21اکباتان
آسانا ابزار 2شیوا داوودی11.30-13.30218بانوان1,500,0001397/1/21اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری14.30-16.30228بانوان1,500,0001397/1/21اکباتان
آسانا 2ثریا افشاری14.30-16238بانوان1,200,0001397/1/21اکباتان
آسانا پیشرفتهزهرا اکبری19.45-17.15198بانوان1,800,0001397/1/21اکباتان
آسانا 3پدرام نظری19.30-21.30218آقایان1,500,0001397/1/21اکباتان
آسانا 2هلن همایون روز10:30 - 9218بانوان1,200,0001397/1/21ستارخان
آسانا 2فراز ذوالنوری21:30 - 20228آقایان1,200,0001397/1/21ستارخان
آسانا 3شهره خراسانی17 - 15218بانوان1,500,0001397/1/21ستارخان
آسانا 4مهناز محمدنوری17 - 15228بانوان1,500,0001397/1/21ستارخان
آسانا 5مهناز محمدنوری12 - 10218بانوان1,500,0001397/1/21ستارخان
آسانا 5ثریا افشاری19:30 - 17:30218بانوان1,500,0001397/1/21ستارخان
کودکانشهره خراسانی19 - 17:30198مختلط1,200,0001397/1/21ستارخان
پایه21:30 - 20228آقایان1,200,0001397/1/21ستارخان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه20-21:30248آقایان980,0001397/1/22کرج
آسانا 4زهرا اکبری10:30 - 8:30208بانوان1,100,0001397/1/22کرج
آسانا 5سوسن جدیدی13 - 11208بانوان1,100,0001397/1/22کرج
آسانا 5ثریا افشاری19:30 - 17:30228بانوان1,100,0001397/1/22کرج
آسانا ابزار 1سوسن جدیدی17 - 15148بانوان1,100,0001397/1/22کرج
پایهنامشخص9-10.30218بانوان1,200,0001397/1/22اکباتان
آسانا 5شهره خراسانی17-19198بانوان1,500,0001397/1/22اکباتان
آسانا 3زهرا اکبری17-19128بانوان1,500,0001397/1/22اکباتان
آسانا یوگا تکمیلیپیمان صمیمی19.30-22178آقایان1,800,0001397/1/22اکباتان
یوگای کودکانشهره خراسانی15-16.30198مختلط1,200,0001397/1/22اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری19 - 17:30168بانوان1,200,0001397/1/22ستارخان
آسانا 5سینا صمیمی22 - 20198آقایان1,500,0001397/1/22ستارخان
ابزار 2مهدخت پریشان زاده13 - 11168بانوان1,500,0001397/1/22ستارخان
پایه10:30 - 9238بانوان1,200,0001397/1/22ستارخان
پایه19 - 17:3098بانوان1,200,0001397/1/22ستارخان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2شهره خراسانی18:30 -17218بانوان980,0001397/1/23کرج
آسانا 4نفیسه دارآفرین10 - 8168بانوان1,100,0001397/1/23کرج
آسانا ابزار 3مهدخت پریشان زاده12:30 - 10:30148بانوان1,100,0001397/1/23کرج
یوگای کودکانشهره خراسانی16:30 - 15138مختلط980,0001397/1/23کرج
آسانا 3سینا صمیمی21:30 - 19:30148آقایان1,100,0001397/1/23کرج
آسانا 3هلن همایون روز11-13178بانوان1,500,0001397/1/23اکباتان
آسانا 2سوسن جدیدی10:30 - 9198بانوان1,200,0001397/1/23ستارخان
آسانا پیشرفتهثریا افشاری17:30 - 15168بانوان1,800,0001397/1/23ستارخان
ابزار 1سوسن جدیدی13:30 - 11:30198بانوان1,500,0001397/1/23ستارخانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید