باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
یوگا بارداریشهره خراسانی15-16:30134بانوان1,100,0001398/11/12
بهمن-اسفند
اکباتان
آسانا پایهبابک سجادی20:00-21:3047آقایان1,250,0001398/11/5
بهمن-اسفند
کرج
یوگا باردارینفیسه دارآفرین18:30-1777بانوان1,950,0001398/11/5
بهمن-اسفند
کرج
آسانا پایهسوسن جدیدی9-10:30177بانوان1,400,0001398/11/5
بهمن-اسفند
ستارخان
آسانا پایهثریا افشاری14:30-16197بانوان1,400,0001398/11/5
بهمن-اسفند
ستارخان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهشیرین صادقی پور10:30-12:0007بانوان1,250,0001398/11/6
بهمن-اسفند
کرج
آسانا پایهشهره خراسانی11:30-1307بانوان1,400,0001398/11/6
بهمن-اسفند
اکباتان
آسانا پایهسینا صمیمی20-21:3007آقایان1,400,0001398/11/6
بهمن-اسفند
اکباتان
آساناپایهمحمدحسین چخماقی19:00-20:30107آقایان1,400,0001398/11/6
بهمن-اسفند
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهمهدخت پریشان زاده17:30-19:0007بانوان1,250,0001398/11/7
بهمن-اسفند
کرج
آسانا پایهسوسن جدیدی9-10:3057بانوان1,400,0001398/11/7
بهمن-اسفند
اکباتان
آسانا پایهشهره خراسانی11:30-1397بانوان1,400,0001398/11/7
بهمن-اسفند
ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهمهشید بیات8:30-10:0007بانوان1,250,0001398/11/8
بهمن-اسفند
کرج
آسانا پایهزهرا صفایی مهر17:30-19:0007بانوان1,250,0001398/11/8
بهمن-اسفند
کرج
آسانا پایهشیوا داوودی17-18:3007بانوان1,400,0001398/11/8
بهمن-اسفند
اکباتان
آسانا پایهبابک سجادی20-21:3027آقایان1,400,0001398/11/8
بهمن-اسفند
ستارخان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهنفیسه دارآفرین15:00-16:3007بانوان1,250,0001398/11/16
بهمن-اسفند
کرج
آسانا پایهمریم فکوری14:30-16167بانوان1,400,0001398/11/16
بهمن-اسفند
اکباتان
آسانا پایهسوسن جدیدی19-17:3007بانوان1,400,0001398/11/16
بهمن-اسفند
ستارخانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید