باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس های حضوری


برای ورود به کلاس های آنلاین اینجا را کلیک کنید
شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
تست درگاه (ثبت نام نکنید)سینا صمیمی20آقایان1,0001399/1/1
اکباتان
پایهنامشخصشنبه و سه شنبه 19-17:3077بانوان2,000,0001399/8/3
اکباتان
سطح 1امین پرتویشنبه و سه شنبه 21-19:3077آقایان2,000,0001399/8/3
اکباتان
سطح 2سوسن جدیدیشنبه و سه شنبه 11-937بانوان2,300,0001399/8/3
اکباتان
پایهنامشخصشنبه و سه شنبه 21-19:30127آقایان2,000,0001399/8/3
اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
TRXثریا افشاری9-10:3088بانوان2,300,0001399/8/11
اکباتان
پایهنامشخصیکشنبه و چهارشنبه 12:30-11107بانوان2,000,0001399/8/7
اکباتان
سطح 1مهناز محمدنورییکشنبه و چهارشنبه 17:30-1667بانوان2,000,0001399/8/7
اکباتان
سطح 1مهناز محمدنورییکشنبه و چهارشنبه 19:15-17:4597بانوان2,000,0001399/8/7
اکباتان
سطح 3سینا صمیمییکشنبه و چهارشنبه 21:30-19:3097آقایان2,300,0001399/8/7
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
سویینگمهناز محمدنوری17:30-19108بانوان2,300,0001399/8/12
اکباتان
سطح 1زهرا هداونددوشنبه و پنجشنبه 10:30-938بانوان2,000,0001399/8/5
اکباتان
سطح 2مریم فکوریدوشنبه و چهارشنبه 19:30-17:3088بانوان2,300,0001399/8/5
اکباتان
سطح 3نفیسه دارآفریندوشنبه و چهارشنبه 11-928بانوان2,300,0001399/8/5
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
TRXثریا افشاری16-17:30128بانوان2,300,0001399/8/14
اکباتان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
سویینگمهناز محمدنوری10-11:30128بانوان2,300,0001399/8/15
اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید