باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس های حضوری


برای ورود به کلاس های آنلاین اینجا را کلیک کنید
شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پیشرفتهسینا صمیمی20-22117آقایان3,600,0001400/12/7
اکباتان
آسانا 5ثریا افشاری15:45-17:4528بانوان4,300,0001401/2/17
اکباتان
آسانا پیشرفتهثریا افشاری17:45-19:4577بانوان4,300,0001401/2/17
اکباتان
آسانا 5رضا بیگی20-2237آقایان4,300,0001401/2/17
اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3عارفه رحیمیعارفه17:30-19:3068بانوان3,600,0001400/12/8
اکباتان
سفر اول تاشکوهسینا صمیمی1فروردین تا 5فروردین 140134مختلط19,500,0001401/1/1
اکباتان
آسانا 2مریم فکوری11-12:3008بانوان3,400,0001401/2/18
اکباتان
آسانا 4مهناز محمدنوری17:30-19:3018بانوان4,300,0001401/2/18
اکباتان
آسانا 5مهناز محمدنورییکشنبه و سه شنبه 13-111215بانوان8,600,0001401/2/18
اکباتان
TRX یوگاثریا افشاری9-10:3017بانوان3,800,0001401/2/18
اکباتان
آسانا 220-21:30127آقایان3,400,0001401/2/18
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 2سوسن جدیدی9-10:3038بانوان3,400,0001401/2/19
اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری15:30-1728بانوان3,400,0001401/2/19
اکباتان
آسانا 3زهرا اکبری17:30-19:3018بانوان4,300,0001401/2/19
اکباتان
آسانا 3زهرا صفایی مهر9-1118بانوان4,300,0001401/2/19
اکباتان
آسانا 3زهرا اکبری15:30-17:3038بانوان4,300,0001401/2/19
اکباتان
آسانا 4زهرا صفایی مهر11:30-13:3008بانوان4,300,0001401/2/19
اکباتان
آسانا 5شهره خراسانی17:30-19:3018بانوان4,300,0001401/2/19
اکباتان
آسانا پیشرفتهنفیسه دارآفریندوشنبه-چهارشنبه 9-11216بانوان8,600,0001401/2/19
اکباتان
یوگا کودکانشهره خراسانی15:30-17:0018مختلط3,800,0001401/2/19
اکباتان
یوگا ابزارسوسن جدیدی11:30-1318بانوان4,300,0001401/2/19
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری17-18:3008بانوان3,800,0001401/2/19
اکباتان
آسانا 3امین پرتوی19:30-21:30128آقایان4,300,0001401/2/19
اکباتان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3عارفه رحیمی15:30-17:3028بانوان4,300,0001401/2/20
اکباتان
آسانا 3عارفه رحیمی17:30-19:3008بانوان4,300,0001401/2/20
اکباتان
آسانا 5زهرا هداوند18-2018بانوان4,300,0001401/2/20
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهمهناز محمدنوری11-12:3068بانوان3,400,0001401/2/21
اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری17:30-1918بانوان3,400,0001401/2/21
اکباتان
آسانا 3ثریا افشاری17:30-19:3048بانوان4,300,0001401/2/21
اکباتان
آسانا پیشرفتهنفیسه دارآفرینچهارشنبه 11:30-13:30118بانوان4,300,0001401/2/21
اکباتان
آسانا 3بابک سجادی19:30-21:3088آقایان4,300,0001401/2/21
اکباتان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3شیرین صادقی پور9-1108بانوان4,300,0001401/2/22
اکباتان
یوگا ابزارعارفه رحیمی10:30-1297بانوان4,300,0001401/2/22
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری9:00-10:3037بانوان3,800,0001401/2/22
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری11-12:3037بانوان3,800,0001401/2/22
اکباتان
آسانا پایهمهناز محمدنوری13-14:3077بانوان3,400,0001401/2/22
اکباتان
آسانا پایهشیرین صادقی پور13-14:30207بانوان3,000,0001401/2/29
اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید